Crocodile và Unicorn Đi Chơi

$16.50

By parents and children of Cherry Crescent Preschool

A long long time ago, Crocodile and Unicorn embarked on a journey following a red energy line through wondrous worlds.What will they discover? Ngày xửa ngày xưa, ở một nơi không xa, Cá Sấu và Kỳ Lân rong ruổi trên một chuyến đi lần theo một đường năng lượng đỏ xuyên qua những thế giới diệu kỳ.Liệu hai bạn khám phá những điều gì đây?

Published 2023

27 page paperback

ISBN: 978-0-6459570-0-6

A partnership project between ViệtSpeak, Cherry Crescent Preschool and the University of Melbourne

This project was made possible by a donation from Emeritus Professor David Nunan

 

Category: